Unmute with Steffen Sonneschein (The Lighthouse), Komga

*Tiếng Việt bên dưới

Craving a sonic adventure that defies expectations ? Let Steffen @steffen_sonnenschein show you what happens when techno, deep house, and disco collide. Berlin-born Steffen Sonneschein brings over 20 years of DJ mastery to our deck.

But wait, there’s more. Komga @komga.hainam – his name says it all – tasty and crispy. KOMGA’s unique blend of techno, house, and classic trance will transport you to new realms of sound. There’s only one way to find out – Dance with us this Friday at Unmute Hanoi. Ticket link is in bio 🔗

Thèm một cuộc phiêu lưu âm thanh thách thức sự mong đợi ? Hãy để Steffen cho bạn thấy điều gì sẽ xảy ra khi techno, deep house và disco pha trộn vào nhau. Tay chơi nhạc đến từ ở Berlin với hơn 20 năm kinh nghiệm thành thạo.

Nhưng chưa hết, cùng tiếp quản bữa tiệc với Steffen còn có Komga – cái tên của anh ấy đã nói lên tất cả, ngon và giòn. Sự kết hợp độc đáo giữa techno, house và trance cổ điển của KOMGA sẽ đưa bạn đến những thế giới âm thanh mới. Có một cách để bạn có thể tìm hiểu – cùng tham gia đêm nhạc Thứ Sáu tuần này tại Unmute Hà Nội. Link mua vé được gắn tại bio 🔗

🎟️ 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗔𝗟𝗘: 50,000 VND ( link in bio )
🎟️ 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧 ( 𝗕𝘂𝘆 𝟰 𝗚𝗲𝘁 𝟱 ): 200,000 VND

𝗔𝗧 𝗗𝗢𝗢𝗥
🎟️ 𝗕𝗘𝗙𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟮𝗔𝗠: 100,000 VND
🎟️ 𝗔𝗙𝗧𝗘𝗥 𝟭𝟮𝗔𝗠: 150,000 VND
• 𝗔𝗗𝗗𝗥𝗘𝗦𝗦: Unmute, Tầng 4F và 5&6F , 169 Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội